Policie České republiky chce zamezit průjezd na dálnice zemědělcům na protest 19.2. 2024

Zdroj: Týdeník POLICIE

V pondělí do Prahy zamíří kolony traktorů a zemědělské techniky z několika míst republiky. Žádáme proto řidiče, aby s touto situací počítali a cestu si naplánovali s ohledem na uvedené informace.

Na příští týden jsou v Praze naplánovaná shromáždění zemědělců na Malostranském náměstí, která mají trvat každý den od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února. Účastníci mají v plánu při pondělní jízdě zemědělské techniky, v brzkých ranních hodinách, zablokovat magistrálu v obou směrech před Ministerstvem zemědělství ČR a v širokém okolí. Z tohoto důvodu upozorňujeme řidiče na možné výrazné dopravní komplikace, které způsobí problémy nejen v Praze, ale také na příjezdech do metropole a v přilehlých lokalitách. Protestů by se dle organizátorů mohly zúčastnit stovky až tisíce strojů.

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v čl. 19 Listině základních práv a svobod (LZPS) a právo pokojně se shromažďovat je jedním ze základních lidských práv. Výkon shromažďovacího práva ovšem neposkytuje ochranu jednáním nezákonným, šikanózním či zneužívajícím jej k jiným účelům – mezi taková jednání lze řadit i některé formy blokování vozovek nebo obecněji určité formy bránění jiným ve svobodě pohybu či jiné činnosti. Dále bychom rádi upozornili, že v případě řádně ohlášeného shromáždění standardně dohlížíme na dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu. Takovéto ohlášené shromáždění Policie České republiky nemůže zakázat. V dané věci tak mohou učinit pouze pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy, kdy důvody jsou taxativně stanoveny v ustanovení § 10 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Shromáždění, které nebylo zakázáno, může být na místě pouze rozpuštěno, a to opět pouze v zákoně uvedených důvodů. Rozpouští zástupce úřadu a v případě, že nekoná, nebo je nepřítomný, může tak učinit policista dle § 12 odst. 6 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

I přes pozitivní komunikaci se zástupci účastníků protestu, kterému má předcházet přesun zemědělské techniky po komunikacích směrem k místu pořádání shromáždění, touto cestou upozorňujeme na postoj Policie ČR především ve spojitosti s přesunem zemědělské techniky na místo shromáždění a rizika s tímto spojená.

Z pohledu ochrany bezpečnosti silničního provozu není možné, aby Policie ČR akceptovala porušování zákona. Policisté a policistky jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky. Toto jednání nejde legalizovat ani v rámci zákona č. 84/1990 Sb. Do současné doby nám není taktéž známo, že by v uvedené věci bylo vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Současně však nic nebrání tomu, aby se zemědělská technika přesouvala po silnicích I. a nižších tříd, pokud například svými rozměry nebude spadat do kategorie zvláštního nebo obecného užívání. Upozorňujeme, že dále může být jízda těchto vozidel limitována místní nebo přechodnou úpravou. Proto je nezbytné s tímto při plánování trasy počítat. Rovněž zdůrazňujeme, že na dálnice i pro silnice pro motorová vozidla je dle § 35 odst. 1 a 38 zákona č. 361/2000 Sb. zakázán vjezd vozidlům s konstrukční rychlostí do 80 a více km/h mimo obec a 65 km/h v obci.

V souvislosti s protestem jsme připravili bezpečnostní opatření, na kterém se budou podílet stovky policistů z celé republiky, včetně členů antikonfliktního týmu.

Závěrem však důrazně upozorňujeme, že naší ambicí rozhodně není znemožnit projevení svého názoru, ale zajistit, aby bylo shromáždění a především doprava na něj proběhlo v souladu s platnými právními předpisy. Proto upozorňujeme účastníky protestu, aby při nájezdu do místa konání dodržovali ustanovení vyplývajících ze zákona o silničním provozu. Nebezpečné počínání neukázněných řidičů by totiž v důsledku mohlo vést až k tragickým následkům. A to rozhodně není zájmem žádné ze stran.

Oznámené trasy nájezdů do Prahy:
D7 – seřadiště: Letiště Panenský Týnec

Slaný směr D7 – Evropská – Svatovítská – Hradčanská – Milady Horákové – Veletržní – Bubenská – Hlávkův most – Wilsonova
D8 – seřadiště: Lovosice

Liberecká – Holešovičky – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – nábř. Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Wilsonova
D1 – seřadiště nájezd na D1 od Benešova – směr Praha

5. května – Legerova – Wilsonova
D4 – seřadiště Cukrák (Jíloviště naproti občerstvení Cukrák)

Strakonická – Hořejší nábř. – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Wilsonova
D11 – příjezd z D11

Olomoucká – Pražský okruh – Českobrodská – Hartigova – Husitská – Wilsonova

Posílat upozornění na email na ( nové komentáře )
Upozornit na
guest
1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
jirka.kolbe88@gmail.com
jirka.kolbe88@gmail.com
4 dní před

Jirka kolbe

1
0
Budu rád za váš názor, prosím komentujtex
Ověřeno MonsterInsights