VIDEO / ČLÁNEK: Jak schvalování plošného očkování proticovidovými vakcínami probíhalo?

Zdroj: In-fakta – https://infakta.cz/ OBSAH TOHOTO ČLÁNKU POCHAZÍ Z InFAKTA

Mediální kampaň na čtvrtou dávku proticovidových vakcín, kterou SÚKL nedoporučil.

Státní ústav pro kontrolu léčiv řekl plošnému očkování „NE”. Data o bezpečnosti ani prospěšnosti neexistují… Přesto hlavní hygienička Pavla Svrčinová, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek /TOP 09/, a jeho náměstek Josef Pavlovic /Piráti/ rozhodli SÚKL ignorovat, očkování povolit všem lidem starším osmnácti let a pokračovat v mediální kampani.

Jak schvalování plošného očkování proticovidovými vakcínami probíhalo? Byla prioritou vlády ochrana veřejného zdraví? Nebo strategie k podpoře plnění miliardových smluv s farmaceutickými firmami Pfizer/ BioNTec a Moderna? Zveřejňujeme interní dokumenty Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstva zdravotnictví. 

Jedním z důkazů je dopis SÚKLu ze dne 13. 7. 2022. Irena Storová v něm odpovídá řediteli odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví na žádost o odborné stanovisko. Ředitel OVZ je přímý podřízený hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a SÚKL žádá o posouzení další plošné vakcinace, kterou chce ministerstvo zavést. Irena Storová mu posílá zamítavé stanovisko. Informuje, že SÚKL dosud neregistrované léčivo k plošné vakcinaci nedoporučuje, že v té době žádná registrovaná vakcína v EU, v rozhodnutí o registraci nemá uvedenu možnost podání druhých posilovacích dávek. Upozorňuje, že není dostatek dat o bezpečnosti a neexistují ani data k prokázání pozitivního účinku plošného očkování 4. dávkou vakcín Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna).

Ze stanoviska SÚKLu také vyplývá, že už 16. 6. 2022 prosazoval plošnou vakcinaci 4. dávkou soukromý spolek Česká vakcinologická společnost /ČVS JEP/, v čele s profesorem Romanem Chlíbkem. Ten se vedle úředníků z mezinárodního odboru ministerstva podílí i na organizaci nákupů vakcín. Jedině SÚKL ovšem ručí ze zákona za to, aby na trhu byla dostupná pouze kvalitní, účinná, bezpečná a humánní léčiva. 

O dva dny později se Irena Storová osobně účástní jednání Centrálního řídícího týmu. Zápis z porady ukazuje, že ji tam přivádí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum. Jeho odbor navrhuje vydat stanovisko v souladu se SÚKLem, tj., vakcinaci 4. dávkou povolit pouze rizikovým skupinám, nikoli každému nad 18 let, kdo si o očkování požádá. V zápise je poznámka, že jde o “původní představu” vedení ministerstva. Připomeňme, že v centrálním řídícím týmu (CŘT) vznikají všechna odborná i manažerská rozhodnutí týkající se epidemie Covid-19. O rozhodnutí CŘT se opírá vláda, ostatní ministerstva, kraje, apod. https://vlada.gov.cz/assets/media-centrum/aktualne/01-Statut-CRT_final.pdf

V úvodu porady centrálního řídícího týmu, Irena Storová všem přítomným opakuje stanovisko svého úřadu, že povolit plošné očkování 4. dávkou vakcín Pfizer/Biontech a Moderny všem od osmnácti let nedoporučujeOpakuje mj., že data o bezpečnosti neexistují.  

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová s rozhodnutím SÚKLu a tím pádem ani s rozhodntím svého podřízeného odboru nesouhlasí. Navrhuje, aby 4. dávka byla povolena všem, kdo o ni projeví zájem. Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic /Piráti/ se k hlavní hygieničce přidává. Dodává, že o očkování populace už stejně dříve politicky rozhodl ministr Vlastimil Válek /TOP 09/:  “PM (pan ministr) již řekl, že očkování bude umožněno všem.”

V úvodu porady centrálního řídícího týmu, Irena Storová všem přítomným opakuje stanovisko svého úřadu, že povolit plošné očkování 4. dávkou vakcín Pfizer/Biontech a Moderny všem od osmnácti let nedoporučujeOpakuje mj., že data o bezpečnosti neexistují.  

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová s rozhodnutím SÚKLu a tím pádem ani s rozhodntím svého podřízeného odboru nesouhlasí. Navrhuje, aby 4. dávka byla povolena všem, kdo o ni projeví zájem. Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic /Piráti/ se k hlavní hygieničce přidává. Dodává, že o očkování populace už stejně dříve politicky rozhodl ministr Vlastimil Válek /TOP 09/:  “PM (pan ministr) již řekl, že očkování bude umožněno všem.”

Mediální kampaň připravuje pražská pobočka americké nadnárodní reklamní agentury McCann-Erickson Prague, s.r.o., z Asociace reklamních agentur a společnost REMMARK, a.s.. Ministerstvo jim za to vyplatí více než 60 milionů korun. Prostřednictvím médií spustí kampaň téhož roku na podzim, v době respiračních onemocnění. Nese název: “Očkujeme se pro život beze strachu”.

Jde již o druhý případ, kdy ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem /TOP 09/ odborné stanovisko SÚKLu ignorovalo a veřejnosti doporučilo vakcinaci, jejíž bezpečnost a prospěšnost nebyla podle úředníků ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv odborně prokázána. Začátkem roku 2022 ministr Vlastimil Válek /TOP 09/ stejným způsobem povolil posilující dávky proticovidovými vakcínami Pfizer/BioNTech dětem starším 12 let. V interním spisu ministerstva jsme našli komunikaci úředníků z odboru ochrany veřejného zdraví, kteří nechtěli SÚKL obejít a tzv. boostery pro děti povolit. Podle zákona však musí poslechnout svého nadřízeného. Příkaz i v případě očkování dětí 12+ přišel osobně od ministra zdravotnictví Vlastimila Válka /TOP 09/. Psali jsme zde: https://www.infakta.cz/povolte-to-zahajit-ockovani-deti-12-bez-dukazu-o-bezpecnosti-vakcin-a-navzdory-nesouhlasu-suklu-naridil-osobne-ministr-valek.html I v lednu 2022 za plošnou vakcinaci dětí 3. dávkou lobboval profesor Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti. Jako poradce se během epidemie Covid-19 účastní většiny porad Centrálního řídícího týmu a jeho doporučeními se řídí ministři zdravotnictví od roku 2020 dosud.Jak ukazuje záznam porady ze dne 15. 7. 2022, na které se probírala vakcinace 4. dávkou, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek /TOP 09/ se opět dotazuje i na vakcinaci dětí.  Ze zápisů porad Centrálního řídícího týmu je zřejmé, že plošné očkování 4. dávkou i mediální kampaň k němu, byla naplánována už několik měsíců předem. Znamená to, že očkovat populaci vakcínami Pfizer BioNTech a Moderny bylo rozhodnuto politicky a několik měsíců předtím, než Státní ústav pro kontrolu léčiv bezpečnost vakcinace 4. dávkou vůbec posuzoval. Vyplývá to například z vyjádření ředitele tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba, ze zápisu porady CŘT dne 29. 4. 2022.

Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že prioritou vedení ministerstva zdravotnictví byla snaha o plnění smluv uzavřených se společností Pfizer/BioNTech. Vakcíny této firmy totiž tvoří největší část v celkovém objemu nakoupených vakcín. Kdo ministerstvu zdravotnictví nařídil, aby bez důkazů o bezpečnosti vakcinace zadalo výrobu mediální kampaně reklamním agenturám? Nejen o tom vás na infakta.cz budeme nadále informovat.

Posílat upozornění na email na ( nové komentáře )
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Budu rád za váš názor, prosím komentujtex
Ověřeno MonsterInsights