Jindřich Rajchl: VEŘEJNÁ ŽALOBA!

VEŘEJNÁ ŽALOBA!

Přesně týden po tragické události na FF UK, kdy jsem měl čas se s určitým odstupem zamyslet nejen nad tímto ohavným činem, ale i nad celospolečenskou situací v naší zemi, jsem dospěl k rozhodnutí jasně a konkrétně pojmenovat osoby, jež považuji za hlavní viníky etické a morální dezintegrace České republiky, jež vyústila v dramatický nárůst nesnášenlivosti, hrubosti a výhrůžek použití násilí zejména na sociálních sítích.

Viním Víta Rakušana za to, že vyvěšením banneru zobrazujícím prezidenta Ruské federace v pytli na mrtvoly vnesl do společnosti názor, že usmrcení člověka, jehož považuje za nepřítele, je legitimním krokem hodným obdivu. Viním jej též za to, že zakládá specializované policejní týmy pro tzv. boj s dezinformacemi, jejichž účelem je monitorovat verbální projevy názorových oponentů, jež však nezpůsobily sebemenší újmu na životě či zdraví jiných osob, zatímco skutečnost, že si někdo nakoupil celý arsenál střelných zbraní zůstala zcela bez povšimnutí. Vít Rakušan se evidentně soustředí na kriminalizaci v podstatě neškodných verbálních projevů na sociálních sítích namísto prevence skutečně závadného chování psychicky narušených osob.

Viním Janu Černochovou za její opakovanou narcisistní, egomaniackou propagaci útočných palebných zbraní. Policie po útoku opakovaně vyzývala, aby média nezveřejňovala fotografie střelce z FFUK, protože existuje nemalá pravděpodobnost, že by se jej někdo mohl snažit napodobit. V této souvislosti je logicky nutné se ptát, jakým vzorem je pro dospívající mládež ministryně obrany opakovaně se prezentující fotografiemi adorujícími střelné zbraně. Viním Janu Černochovou za to, že vyjádřila nelítost nad teroristickým útokem na ruskou novinářku Darju Duginovou v srpnu 2022. Kdokoliv, kdo tvrdě neodsoudí usmrcení civilisty jen proto, že zastává názory, jež nám nekonvenují nebo je považujeme dokonce za zavrženíhodné, fakticky legitimizuje použití násilí či dokonce usmrcení názorového nepřítele, jakožto akceptovatelný prostředek v rámci “páchání dobra”. Dodávám, že většina lidí, která se jala chopit zbraně, je přesvědčena, že svým konáním páchá dobro.

Viním Petra Fialu za to, že se snažil našim občanům za účelem svého vlastního politického prospěchu vložit do mysli, že se nacházíme ve válce. Taková slova pronesená z úst předsedy vlády mají obrovský dopad na celospolečenské vnímání dění v naší zemi a probouzejí v lidech ty nejnižší pudy. Viním jej též za to, že nechal zveřejnit fotografii, kde se se samolibým úsměvem prohrabuje hromadou nábojnic. Takové jednání nesvědčí o vnímání dalšího vedení války na Ukrajině jako nutného zla, nýbrž jako oslava zabíjení a smrti.

Viním Tomáše Zdechovského za jeho neustále na odiv vystavované militantní pózy, jimiž si přihlouple kompenzuje frustraci z vlastní zbabělosti, a za veřejně projevenou radost nad šikanou a bitím svého názorového oponenta Matouše Bulíře.

Viním Pavla Novotného za šíření absolutní nenávisti v rámci téměř každého jeho veřejného projevu. Tak jako kdysi uštval Ivetu Bartošovou, se nyní snaží udělat morální dno z celé naší společnosti.

A viním všechny ostatní, kteří se k tomuto štvavému, nenávistnému přístupu adorujícímu násilí, zbraně a válku jako něco, co máme nejen akceptovat jako nezbytné zlo, nýbrž oslavovat coby legitimní způsob prosazování “vyššího dobra”. Tento přístup je neskutečně krátkozraký a vždy se nutně obrátí proti celé společnosti, neboť vždy vyústí v její absolutní zhrubnutí a v odstranění jakýchkoli hranic slušnosti, etiky a humanity.

Jednoduše řečeno dojde vytvoření atmosféry, kdy ten, kdo je přesvědčen o správnosti svého poslání, je oprávněn k jeho prosazení použít jakékoli metody.

Bohužel tuto žalobu nelze podat k soudu. Proto ji podávám vám. Abyste ji posoudili, zvážili a vyřkli verdikt. Abyste rozhodli, zda je takové jednání v pořádku, nebo jste jej odsoudili, uznali pachatele vinnými a udělit jim trest v podobě jejich nevolby, a tedy faktického odchodu z politického a veřejného života.

Jen vy máte možnost a příležitost tento rozsudek vynést a dát jasně najevo, že takovou Českou republiku prostě a jednoduše nechcete.

Zlo plodí jen zlo. Nikdy to nebude jinak.

A já jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby se naše země vrátila k toleranci, empatii, dobru a lásce.

P.S.: Jedná se o můj subjektivní názor a plně respektuji, že se mnou můžete nesouhlasit a mít názor odlišný. To je zcela v pořádku. Já svůj postoj nikdy nehodlám prosazovat silou, vulgaritou či násilím. Od toho jsou tady jiní.

Posílat upozornění na email na ( nové komentáře )
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Budu rád za váš názor, prosím komentujtex
Ověřeno MonsterInsights